Khoá Học: Thấu Hiểu Bản Thân, Đọc Vị Khách Hàng Qua Tên và Ngày Sinh

Đọc vị khách hàng là một kỹ năng cần thiết để áp dụng vào vận hành trong công việc kinh doanh của bản thân. Nếu bạn hiểu được các dạng tâm lý cơ bản của khách hàng thì sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận với khách hàng nhằm đưa ra những lý lẽ thuyết phục và hấp dẫn hơn để có thể dễ dàng bán hàng. 

Người đào tạo: Mrs Hoàng Yến (Sáng lập ABALANCA MEAL)

Thời gian học: 20h-22h ngày 17, 19, 21/07/2023 – ZOOM ONLINE

Kết quả sau khoá học:

  • Hiểu được điểm mạnh, mong muốn, điểm cần khắc phục ở bản thân
  • Hiểu nhu cầu của khách hàng
  • Có công cụ tuyệt vời giúp bạn trò chuyện, hỏi thăm, hỗ trợ, kết thân với khách hàng
  • Có chiến lược hành đông, chiến lược bán hàng cho riêng bạn

** Khoá học giá trị 3.000.000 được tài trợ bởi nhãn hàng Ngũ Cốc Dinh Dưỡng ABALANCA MEAL
** Khoá học đặc biệt dành cho các bạn đã, đang và sẽ là Đại lý của Ngũ Cốc Dinh Dưỡng ABALANCA MEAL

Đăng ký tham gia khoá học Thấu Hiểu Bản Thân, Đọc Vị Khách Hàng Qua Tên và Ngày Sinh: